logo
PKN Surhuisterveen-Boelenslaan
Home
Diensten
weekbrief & kerkblad
Kerkdienst Live
nieuws
Jeugdwerk
Visie
Beleidsplannen
Organisatie
Pastorale indeling
Wat te doen bij?
contact / rek.nrs
Privacy & Disclaimer
Webshop

Begeleidingsband Together4Him

In het jaar 2002 boog een aantal gemeenteleden binnen de Gereformeerde kerk zich over de vraag hoe zij meer jeugdleden in de kerk zou kunnen krijgen. Dit resulteerde in het oprichten van een begeleidingsband. In plaats van het kerkorgel begeleidt de band de samenzang.
Op een maandagavond verzamelde zich een 15 tot 20-tal leden in Zalencentrum De Lantearne om te gaan repeteren. Repeteren ja, maar wat en hoe? Zoveel mensen met ieder evenveel inbreng, dat levert problemen op. Van zingen kwam dan ook niet veel de eerste avond. Er was een drummer, een pianist en een aantal zangers en zangeressen. De begeleidingsband Together4Him was geboren! De basis was gelegd, maar wat ontbrak was iemand, die de leiding had. Een dirigent. En wat voor een dirigent moest het worden? Deze moest in eerste instantie muzikaal zijn maar wat nog belangrijker was: hij of zij moest van deze groep mensen een geolied team zien te vormen.

Bekend was dat Sjouke Riemersma jarenlang dirigent was geweest van de succesvolle gospelgroep “Marturion” uit Rottevalle. Zijn naam kwam al heel snel boven drijven. Hij moest nog wel gevraagd worden en natuurlijk het belangrijkste: hij moest wel even ‘ja’ zeggen. Tot een ieders grote vreugde ging Sjouke Riemersma akkoord. 


De volgende repetitieavond was dan ook een verademing! Een echte leider voor de groep waardoor er een stuk rust was gecreëerd wat ten goede kwam aan de muzikaliteit.
Tijdens het eerste optreden in de eigen kerk kon men zich verheugen  op een bezoekersaantal, dat net het middenvak – onder –  vulde. Tegenwoordig is het zo dat, wanneer bekend is dat Together4Him optreedt, er zeker tweederde van de kerk – onder-  gevuld is.
 
Gedurende het bestaan van Together4Him hebben enkele leden van de groep zich ontplooid tot ware voorgangers. Bekend zijn inmiddels de uurvullende programma’s waarbij Together4Him de gehele dienst verzorgt, compleet met overdenking. Ook heeft men kennis kunnen maken met de interactieve dienst waarbij van te voren stencils worden uitgedeeld met daarop te kiezen liederen. Thuis, in alle rust, kan dan een keuze worden gemaakt uit liederen die dan tijdens de dienst kunnen worden ‘geroepen’.

Met de tijd mee…….

Het groepje mensen van toen is ondertussen gegroeid tot een club van circa 30 personen. De muzikale ondersteuning van een pianist en een drummer is uitgebreid met een gitarist. Ook heeft Hans Postma de taak van dirigent sinds september 2008 op zich genomen, nadat Sjouke Riemersma gestopt is. Er wordt eens per drie weken gerepeteerd in het kerkgebouw, waarbij gebruik wordt gemaakt van de aldaar aanwezige vleugel.
Together4Him is een enthousiaste club mensen. Zij treedt niet alleen op tijdens diensten in haar eigen kerkgebouw, maar werkt ook mee aan diensten in andere kerken. De diensten kennen een enthousiast en blijmoedig karakter. Daarbij staan Opwekkingsliederen en liederen uit de bundel van Johannes de Heer op het repertoire. Maar ook bekende kinderliederen, waarbij de kinderen actief mee mogen doen. Benadrukt wordt dat het een begeleidingsband is, waarbij de aanwezigen worden uitgenodigd alle liederen uit volle borst mee te zingen.

Voor informatie kan men terecht bij:
e-mail: secretarist4h@gmail.com.


Themadienst 10-04-2011

Het was weer een prachtige dienst met o.a. gedichten, een kinderblok, verhaal uit de kinderbijbel en natuurlijk prachtige liederen! Het thema wat centraal zal stond was: ‘Hoe rijk ben jij?’ Hieronder de powerpoint-presentatie


Themadienst van 28-11-2010

Op 28 november was er een themadienst, die door de kindernevendienst, Together4Him en de jongerenwerker was voorbereid. Het was de eerste zondag van advent, dus ook de start van het adventsproject. Dit jaar is het thema van het kerstproject: ‘zet de deur van je hart maar open!’

Lees verder en bekijk de foto's.


Kom, Roep en Zingdienst 26 september 2010

Hieronder enkele foto's van de zeer geslaagde middagdienst van 26 september.


Openluchtdienst 14 juni 2009

14 juni heeft de begeleidingsband “Together 4 Him “ een Openluchtdienst verzorgd in de voortuin van ’t Suyderhuys. Het thema was “Vertrouwen” en medewerking werd verleend door Ds. J. van der Veen uit Heerenveen, voorheen predikant in Surhuisterveen. Met elkaar hebben we gezongen, geluisterd en nagedacht over het vertrouwen dat God ons geeft om standvastig te zijn in ons geloof. De foto's zijn gemaakt door Martijn van der Veen uit Heerenveen.


Artikel Leeuwarder Courant 27 oktober 2008

Herfst

Er stond een klein foutje in de aankondiging van de middagdienst op de website van de Protestantse Gemeente te Surhuisterveen- Boelenslaan. De dienst in de gereformeerde kerk van Surhuisterveen zou worden geleid door dominee Jan van der Veen en tussen haakjes was vermeld dat Together 4 Him medewerking zou verlenen. Het is net andersom, meldde de groep bij aanvang.
Het koor met begeleidingsband verzorgt complete diensten, waarbij de band het orgel vervangt en ook de samenzang begeleidt. Dat was gistermiddag ook het geval. Together 4 Him had niet alleen het thema gekozen en de bijbehorende ingrediënten voor de dienst, maar ook de voorganger geregeld. Predikant Jan van der Veen werkt als oud-lid geregeld mee aan vieringen van de groep.
Bij het thema, ‘De herfst in je leven’, waren toepasselijke liederen gekozen. ‘Nu gaan de bloemen nog dood’, bijvoorbeeld. En er was een Power- Pointpresentatie, ‘De trein van het leven’, over medereizigers die uit- en instappen op de (levens) reis naar het ‘Centraal Station’.
Wat de gospelgroep wilde overbrengen? "Ook al zie je het even niet zitten, God wil er bij zijn." Van der Veen kon daar volmondig mee instemmen. Hij vertelde van een vrouw, opgenomen in een inrichting, die zichzelf vergeleek met een van de herfstbladeren op de grond: afgesneden van de levenssappen, besmeurd en vertrapt. Hij kon zich voorstellen dat een aantal kerkgangers daar wel iets van herkende - "dat het leven je uit handen wordt geslagen" - al zei hij er direct achteraan: "Ik hoop het niet."
Voor degenen die toch herfstgevoelens hebben, kan de pelgrimspsalm 121 troost bieden, aldus de predikant: ‘Mijn hulp komt van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft’. Ook waren een paar verzen gelezen uit de eerste brief van Petrus, die de gelovigen "een onvergankelijke, ongerepte erfenis" in de hemel voor ogen houdt en zegt dat ze zich daarover moeten verheugen. Petrus is niet wereldvreemd, aldus Van der Veen. Want hij vervolgt: ‘Ook al moet u nu tot uw verdriet nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren.’ De predikant zei het de apostel na: "Wees blij, want er ligt iets heerlijks voor je klaar." En in de tussentijd? "God staat voor je klaar." De gelezen geloofsbelijdenis sloot bij die boodschap aan. Die begon met: ‘Ik geloof dat ik nooit alleen ben.’

WIM SCHRIJVER 

PKN Surhuisterveen-Boelenslaan  | info@pkn-surhuisterveen-boelenslaan.nl