logo
PKN Surhuisterveen-Boelenslaan
Home
Diensten
weekbrief & kerkblad
Kerkdienst Live
nieuws
Jeugdwerk
Visie
Beleidsplannen
Organisatie
Pastorale indeling
Wat te doen bij?
contact / rek.nrs
Privacy & Disclaimer
Webshop

Overzicht sectoren en sectorenindeling

In het overzicht van het pastoraal team waar onder u valt, vindt u de namen van de contactpersonen, ouderling en diaken. Enige tijd geleden is de ‘bezoekwens’ geïnventariseerd en afhankelijk van wat aangegeven is, kunt u een bezoekje ontvangen. Los van de eerder aangegeven bezoekwensen kunt u bij de ouderling ook altijd zelf aangeven als u graag een bezoekje wilt.

Pastorale bearbeiding per 1 juni 2018

< 40 jaar Jeugd&Jongeren werker, Anne Willem Hoekstra, Dûbelspul 9, 06-15691019, jeugdwerker@pkn-surhuisterveen-boelenslaan.nl
40 - 70 jaar Ds. Wabe Jan van Dijk, de Leijen 48, 0512 - 355 640, dsvandijk@pknsb.nl
> 70 jaar Mw. Ytje Hinke Attema, Aldtsjerk, 0582 - 563 264

Overzicht sectoren

Overzicht Boelenslaan:

Alle straten van Boelenslaan bevinden zich in sector S1

Overzicht Surhuisterveen:

STRAAT

SECTOR

STRAAT

SECTOR

Badlaan S5 Fossemastraat S6
Baggelkamp S5 Gedempte Vaart S6
Ballester S4 Grensweg S7
B.J. Schurerweg S15 Grietmanstraat S9
Blauwhuisterweg S2 Groningerstraat S7
Blauwknopke S2 Havenstraat S2
Bledmoas S2 Heidelaan S3
Bloemkamp S5 Hurdrider S13
Boomvalk S13 Jan Binneslaan S6
Boskbei  S2 Jan Momstate S15
Brandland S4 Johan ter Schoeleweg S9
Burmaniastraat S3 Kloosterstraat S11
Compagnie S5 Kloosterveen S4
Dalgrond S4 Koarstmoas S2
Dalstrahiem S15  Koartwâld S8
Dalweg S7 Koop Kuipersweg S6
De Buizerd S13 Kortelaan S8
De Dellen S11 Langelaan S8
De Ekster S14 Lange Streek S13
De Fazant S12 Lange Turf S5
De Gaai S13 Langhof S11
De Groenling S12 Meander S7
De Havik S13 Meester Klokmanstraat S8
De Houtduif S14 Molenweg S8
De Kamp S3 Munnikestraat S10
De Ketting S3 Nije Jirden S13
De Kim S4 Oplizzer  S4
De Kolk S11 Rooilijn  S3
De Koolmees S14 Scheiding S8
De Leeuwerik S14 Slotstraat S7
De Leijen S10 Stikker S4
De Merel S12 Surventolaan S6
De Nachtegaal S14 Taeke Schuilengalaan S9
De Omloop S3 Torenplein S15
De Roodborst S13 Torenvalk S12
De Specht S12 Van Duinenstraat S10
De Sperwer S13 Van Voortstraat S6
De Spreeuw S14 Veenderij S4
De Wielewaal S12 Verkerckstraat S10
De Wijk S4 Verlaatsdam S5
De Zwaluw S13 Vermaning S5 
Dokter Keijserstraat S10 Vierhuisterweg S2
Dr. Van Kammenstraat S7  Vloeiveld S9
Ds. Boekholtstraat S8 Vossepol S11
Dûbelspul  S2 Wamelbos S11
Eisingarak S5 Warreboslaan S3
Feanbei S2 Wildveld S1
Feansterhiem (flat) S15  Zetveld S4
Flat Dr. van Kammenstraat S7 Zonneweide S15
Flat Jan Binneslaan (oude)  S6  Zoom S3
Flat Vermaning  S15  Zwetsloot S3
Flat it Hoarnleger  S15  Zwitserlaan S11

Overzicht "om utens":

PLAATS

SECTOR

Augustinusga, Buitenpost, Drachten, Drogeham, Eastermar, Harkema, Houtigehage, Kootstertille en Rottevalle S2
Opende en Dr. Compagnie S8

Sectorenindeling

Pastoraal Team I 
Sector 1 en 2

Ouderling Dhr. F. Faber Dalgrond 3 364 410
Diaken J. B. Schriemer, S1 Blauwe Wijk 14 340 933
Mw. E. Bijlsma, S2 Blauwhuisterweg 21 364 036
Contactpersonen
Sector 1
Dhr. H. Braam D. Nieuwenhuisstr 21 341 049
Dhr. J. Kooy De Kolk 11 361 888
Dhr. J. Vos Langelaan 14 361 666
Contactpersonen
Sector 2
Mw. S. v.d. Bij Parksterreed 1 342 262
Om utens S2
Dhr. R. van der Es Blauwhuisterweg 13 362 242

Pastoraal Team II  
Sector 3, 4 en 13

Ouderling Dhr. T. Jacobi Kolonieweg 26A, Opende 0594 658 431

Diaken

Mw. S. de Haan, S3 De Fjouwer Roeden 14, Boelenslaan 369 713
Vacature, S4    
Mw. J. Visser, S13 Brandland 1 363 601
Contactpersonen
Sector 3
Mw. G. Nieuwenhuis Surventolaan 16 362 422
Mw. T. van Kammen Grensweg 9 362 523
Mw. D. Borger De Akker 8, Opende 0594-658372
Mw. J. land Gedempte Vaart 68 361 785
Contactpersonen
Sector 4
Dhr. en mw. E. Weening Torenplein 89 351 786

Contactpersonen
Sector 13

Dhr. J.S. Douma De Groenling 42 364 118
Mw. B. Pool Langhof 10 364 027

Pastoraal Team III  
Sector 5, 6 en 7

Ouderling Mw. W. Weening-de Jager Torenplein 89  351 786
Diaken Mw. M. Jacobi, S5 Kolonieweg 26A, Opende 0594 658 431
Mw. T. Pietens, S6 De Specht 60 363 045
Dhr. W. Bolhuis, S7 Nachtegaal 6 361 180

Contactpersonen
Sector 5

Mw. G. v.d. Meer Badlaan 8 363 797
Dhr. W. Hoen Verlaatsdam 3 365 216

Contactpersonen
Sector 6

Mw. H. v.d. Meer De Houtduif 38 364 642
Mw. I. Prins De Buizerd 2 363 315

Contactpersonen
Sector 7

Mw. F. Dijkstra De Havik 65 361 370
Mw. C. Zijlstra De Kamp 12 363 136
Mw. L. v.d. Ploeg &
Mw. H. Reitsma
Groningerstraat 66 364 391
Mw. W. Berghuis Johan ter Schoeleweg 9 362 935
Dhr. W. Poelman Groningerstraat 41 364 885

Pastoraal team IV  
Sector 8, 9 en 10

Ouderling Dhr. A. Bosma De Sperwer 10 364 056
Diaken Dhr. J. Sijtsema, S8 T. Schuilengalaan 58 363 076
Dhr. W. Postma, S9 Dr. van Kammenstraat 19 365 583
Mw. T. Atsma, S10 Groningerstraat 39 363 668

Contactpersonen
Sector 8

Dhr. J. de Haan De Leijen 39 362 186
Dhr. en mw. F. Boersma Molenweg 65 362 993
Dhr. S. Douma De Scheiding 39 361 929
Mw. H. v.d. Meer Vermaning 2 362 965
Dhr. en mw. J. Veenstra Langhof 16 356 701
Mw. B. Postmus Slotstraat 9 362 180
Om utens S8
Dhr. R. van der Es Blauwhuisterweg 13 362 242
Contactpersonen
Sector 9
Mw. Y. van Houten Vossepol 18 361 597
Mw. R. Roelsma Lange Turf 6 364 064
Dhr. en mw. P. de Wal De Dellen 62 365 881
Contactpersonen
Sector 10
Dhr. J. Helmus De Groenling 38 352 054
Mw. H. de Boer Langhof 8 363 416
Mw. T. Bosklopper De Dellen 52 364 113

Pastoraal Team V  
Sector 11, 12 en 14

Ouderling Dhr. B. de Haan Fjouwer Roeden 3642 713
Diaken Vacature S11    
Mw. G. Bouw, S12 Veenderij 12 363 555
Mw. J. Helmus, S14 De Sperwer 20 0612 406 421
Contactpersonen
Sector 11
Mw. A. Fokkens De Dellen 46L 365 337
Dhr. K. Sijtsma Koartsmos 11 352 581
Mw. E. Weening Grietmanstraat 63 361 019
Mw. A. Terpstra Burmaniastraat 14 362 012
Contactpersonen
Sector 12
Dhr. G. Kootstra en
mw. S. Winter
Hurdrider 1 776 200
Mw. M. van Dijk De Leijen 48 355 640
Mw. E. Tjoelker-Witteveen Hurdrider 4 525 642
3 vacatures    
Contactpersonen Mw. G. Postma De Havik 75 364 155
4 vacatures    

Pastoraal Team VI
Sectorteam 15

Ouderling Dhr. J. de Vries Langelaan 8 362 504
Mw. G. Lettinga Vermaning 4 363 741
Diaken Mw. T. Rinsma De Zwaluw 10 0630 561 217
Dhr. E. Nieuwenhuis Surventolaan 16 362 422
Contactpersonen Mw. B. de Boer Ds. Boekholtstraat 29 364 503
Mw. M. de Groot Boomvalk 14 362 072
Mw. G. de Vries Zonneweide 31B 361 777
Mw. T. Dijksta De Havik 71 362 399
Mw. A. v.d. Es Blauwhuisterweg 13A 362 242
Mw. I. de Boer De Gaai 6 363 409
Mw. E. Kok Zonneweide 19A 361 634
Mw. H. Bosma Dr. v. Kammenstraat 13 361 418
Mw. H. Nieuwenhuis De Havik 69 363 408
Mw. G. v.d. Meer Groningerstraat 104 363 422
Mw. K. de Vries Langelaan 8 362 504
Mw. A. Douwes Langelaan 13 363 799
Mw. A. Renkema Brandland 10 364 394
Mw. D. Riemersma Zonneweide 37A 361 593

PKN Surhuisterveen-Boelenslaan  | info@pkn-surhuisterveen-boelenslaan.nl