logo
PKN Surhuisterveen-Boelenslaan
Home
Diensten
weekbrief & kerkblad
Kerkdienst Live
nieuws
Jeugdwerk
Visie
Beleidsplannen
Organisatie
Pastorale indeling
Wat te doen bij?
contact / rek.nrs
Privacy & Disclaimer
Webshop

Kerkenraad

Samenstelling kerkenraad 2018-2019

Naam Aftredend
Ds. Wabe Jan van Dijk  
Anne Willem Hoekstra  
Ouderlingen  
Voorzitter kerkenraad
Vacant
Tea Atsma Scriba 2020
Folkert Faber 2020
Albert Bosma 2020
Wilma Weening-Jager
2021
Teije Jacobi 2022
Bauke de Haan 2022
Gré Lettinga 2021
Jeugdouderlingen  
Janco en Gertina de Vries 2021
Elizabeth en Klaas van Houten
2022
College van kerkrentmeesters  
Klaas van der Ploeg 2021
Japke From 2020
Piet Nieuwhof 2020
Henk Stienstra 2023
*Kerkrentmeesters  
Gaele Dijkstra 2020
Dina Frankena 2020
Joop Atsma 2023
College van diakenen  
Ella Bijlsma
2020
Gelt de Graaf 2020
Wybe Kooistra 2020
Wijtze Postma 2021
Wilfred Bolhuis 2021
*Rentmeester diakenen
 
Jolt Sijtsma 2020
Tinie Pietens 2020
Jolanda Helmus 2020
Sjoukje de Haan 2020
Tineke Rinsma 2021
Jan Bareld Schriemer 2021
Sjoerd van der Wijk 2022
Grietzen Fokkens 2022
Janny Hamersma 2022
Fransje van Kammen 2023
Hennie de Vries 2023


Allen zijn per mail bereikbaar via kb@pknsb.nl, de mail wordt dan doorgestuurd.

Secretaris van de kerkenraad, uitvoerende scriba taken:
Hanneke Dijkstra

Pastor:
Mw. Y.H. Attema, Aldtsjerk, geen lid van de kerkenraad

* Kerkrentmeesters en rentmeester diakenen zijn wel lid van hun eigen college, maar geen lid van de kerkenraad. Hun namen worden wel voorgesteld aan de gemeente.

Statistiek van de gemeente

Kerkelijke stand Overzicht per 1 januari 2019

  1 september 2015 1 september 2016 1 januari 2018 1 januari 2019
Belijdende Leden 1164 1145 1118 1080
Doopleden 857 851 823 792
Overige leden (niet gedoopt of blijkgever van verbondenheid) 456 451 432 421
Gastleden     3 2
Totaal 2477 2447 2376 2295

 

PKN Surhuisterveen-Boelenslaan  | info@pkn-surhuisterveen-boelenslaan.nl