logo
PKN Surhuisterveen-Boelenslaan
Home
Diensten
weekbrief & kerkblad
Kerkdienst Live
nieuws
Archief 2019-2020
Archief 2018-2019
Archief 2017-2018
Archief 2016-2017
Jeugdwerk
Visie
Beleidsplannen
Organisatie
Pastorale indeling
Wat te doen bij?
contact / rek.nrs
Privacy & Disclaimer
Webshop

Nieuws 2019-2020

Afscheid en bevestiging van ambtsdragers

Zondag 30 augustus jl. stond de kerkdienst, de 2e Çoronaproof dienst in De Flambou, in het teken van de bevestiging en in de bediening stellen van nieuwe ambtsdragers. Tevens werd afscheid genomen van vertrekkende ambtsdragers. Voorganger in deze dienst was voor de eerste keer onze interim-predikant da. Heleen Maat uit Aduard. Organist was Geert van der Heide.

Lees verder en bekijk de foto's


Doop 24 augustus 2020

Heel bijzonder is dat in deze eerste keer van samenkomen ook de doop bediend mocht worden aan Fardau Elize, geboren op 8 januari 2020, dochter Alexander te Nijenhuis en Avalon Tiemersma, Langelaan 36, 9231 EN Surhuisterveen. De heilige doop werd bediend door ds. Jaap Overeem uit Stiens.

Lees verder


Verbouw De Lantearne voortvarend van start

Het zal  niemand zijn ontgaan dat De Lantearne sinds enkele maanden letterlijk in de steigers staat. Door de coronacrisis zijn alle geplande activiteiten geschrapt en dat bood de gelegenheid om met de verbouw aan de slag te gaan. Tevens wordt achterstallig onderhoud weggewerkt. De werkzaamheden worden verricht onder supervisie van bouwbedrijf Van Dijk uit Surhuisterveen en Gaele Dijkstra, die alle vrijwilligerswerk coördineert.

Lees verder


De Flambou in de steigers…

De opmerkzame voorbijganger is het wellicht al opgevallen, maar De Flambou staat sinds enkele weken geheel in de steigers. Er wordt groot onderhoud gepleegd.

Lees verder en bekijk de foto's


kinderwerk 10 mei (Moederdag)

Thema voor deze week: jaloers of toch niet?


Bloemenverkoop ook dit jaar weer een groot succes

Traditioneel de woensdag voor Moederdag: de ‘Geraniumactie’ van de PKN-gemeente Surhuisterveen-Boelenslaan. Ondanks de coronacrisis ging deze actie - rekening houdend met de van overheidswege afgekondigde maatregelen - ook dit jaar door, al gingen er naast de traditionele geraniums ook andere bloemen over de toonbank. Episch centrum was ook deze keer De Bining. Andere bloemen: Er was dit jaar een grote vraag naar de hanging-baskets, waarin diverse soorten bloemen voor een kleurige aanblik zorgden. Sinds woensdag 6 mei zien vele tuinen in Surhuisterveen en omgeving er weer een stuk fleuriger uit.

Lees verder en bekijk de foto's


Tulpenactie: samen één gemeente zijn!

Vrijdag en zaterdag, 24 en 25 april 2020, hebben we enkele gemeenteleden mogen verrassen met een bos tulpen. We hebben mogen zien dat we als gemeente één mogen zijn.


Stil is de straat

Dit is de eerste regel van lied 1003 uit ons liedboek. Bij de tekst van dit lied is gedacht aan het Bijbelboek Klaagliederen. Hierin wordt de ondergang van de stad Jeruzalem en de tempel bezongen. In lied 1003 gaat het over de verlatenheid en de leegte, maar er wordt ook gebeden om bevrijd te worden van zorgen. De gelijkenis met onze tijd is opvallend. Daarom zijn er een paar nieuwe coupletten bij gemaakt die slaan op onze huidige situatie.

Luister en bekijk het lied.Vier Pasen met Katie!

Het is Pasen, en dit jaar willen we dit graag met jullie delen via YouTube. Gea heeft mooie tekeningen gemaakt en Gerianne en Katie vertellen daar een prachtig verhaal bij!

Bekijk het filmpje via YouTybe. Veel kijkplezier!


Palmpasen voor kinderen van 4-8 jaar

Helaas hebben we een tijdje geen kinderwerk in de kerk, daarom hierbij een filmpje van palmpasen en een bijbehorende quiz. De kleurplaat waar naar wordt verwezen in het filmpje is te vinden (na aanmelding) bij www.debijbel.nl/bijbelbasics je vindt hem onder de zondag: ‘Wie is die man’.

Bekijk het filmpje via YouTybe. Veel kijkplezier!


Kerkdienst New Generation via livestream Facebook

Op zondag 22 maart 2020 heeft New Generation, de jongerendiensten van PKN Surhuisterveen-Boelenslaan, een livestream op Facebook gehouden. Vanwege het Coronavirus was het niet mogelijk om New Generation fysiek door te laten gaan, en daarom is er gekozen voor een online stream. Anne-Willem Hoekstra is tijdens deze dienst voorgegaan. Hij sprak over het thema: vertrouwen. Deze dienst is terug te kijken via Facebook.


Joy4kids, groep 1 t/m 4
zondag 8 maart 2020

Zondagmorgen 8 maart waren er weer 17 kinderen van de onderbouw naar de Lantearne gekomen voor Joy4kids, het thema was goed doen voor elkaar. Vandaag is alweer de tweede zondag van de veertigdagen tijd. We leven toe naar Pasen, het grote feest van Jezus opstanding.

Lees verder en bekijk de foto's


Afscheidsdienst ds. Wabe Jan van Dijk

In de morgendienst van zondag 1 maart, de 1e zondag van de Veertigdagentijd, nam ds. Wabe Jan van Dijk afscheid als predikant van onze gemeente. Dit na een dienstverband van 11½ jaar. Volgende week zondag wordt hij bevestigd in de PKN-gemeente van Anjum. Aan de dienst werkte mee Together4Him o.l.v. Ep Willems.

Lees verder en bekijk de foto's


Passage huldigt negen jubilarissen tijdens feestelijke jaarvergadering

Tijdens de jaarvergadering op 25 februari van de christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging Passage Surhuisterveen-Opende, werden negen leden in het zonnetje gezet omdat zij 40, 50, 55 of 60 jaar lid waren van voorheen de NCVB en nu Passage.

Lees verder en bekijk de foto's


Senioren koffieochtend

Op woensdag 19 februari j.l. werd er weer een senioren-koffieochtend georganiseerd voor de mensen die in de maanden november, december en januari jarig waren en 75 jaar of ouder werden. Om 10 uur opende dominee Wabe Jan van Dijk de ochtend en heette iedereen welkom. Hij sprak uit dat we dankbaar mogen zijn dat God ons er weer een jaar bij heeft gegeven.

Lees verder en bekijk de foto's


Herkenbaar
thema Welkom Dienst met humor gebracht

U bent welkom grote Koning, met dit welkomstlied voor de dienst wordt niet alleen de Zoon van God van harte uitgenodigd, maar heet spreker Rob Favier ook de ruim vijfhonderd bezoekers aan de dienst in De Flambou van harte welkom. Hij geeft hen een momentje de tijd om met elkaar kennis te maken. De spreker heeft humor en gebruikt dit meer dan eens in zijn betoog.

Lees verder en bekijk de foto's


Sirkelslag

Na een aantal jaren niet mee te hebben gedaan met Sirkelslag waren we dit jaar weer van de partij met zes groepen. De groepen streden online tegen ongeveer 750 andere groepen verspreid over het land.

Lees verder en bekijk de foto's


Een nieuw begin!

De eerste kinderkerk van 2020 is een feit

Zondagochtend 19 januari mochten we zingen, luisteren en vertellen over een nieuw begin. Een nieuw jaar wat voor ons ligt, het begin in de Bijbel en ook Pinky en Binky maakten een nieuw begin.

Lees verder en bekijk de foto's en video


Welkom Dienst met Gilbert Thera & Sharon Kips

Op zondag 12 januari was in De Flambou de 1e Welkom Dienst van het nieuwe jaar. Spreker was Gilbert Thera en de muziek werd verzorgd door Sharon Kips en band.

Lees verder en bekijk de foto's


Oliebollenactie wederom een succes

De oliebollenactie heeft een netto opbrengst opgeleverd van € 2.828,05. Dat werd op de avond van Oudjaar aan het begin van de kerkdienst bekend gemaakt. De bestemming van dit bedrag is voor de helft voor de diaconie, die het schenkt aan de Voedselbank Achtkarspelen. De andere helft gaat naar de Activiteitencommissie van onze kerk. De bestemming hiervan is voor het onderhoud van de kerkgebouwen.

Lees verder en bekijk de foto's


Kinderkerstfeest

Het kinderkerstfeest was een groot succes. Om 16:00 uur begroette de heraut de binnenkomende mensen waarna de kinderen een workshop konden kiezen. Om 17:00 uur begon de dienst. Anna en Jurre heetten de mensen welkom en na het gebed, samenzang en het aansteken van de kaarsen konden de kinderen laten zien wat ze hadden geleerd bij verschillende workshops.

Lees verder en bekijk de foto's


Gedoopt

In de morgendienst van zondag 22 december 2019 – de 4e zondag van advent – werd Thomas Roel Kootstra gedoopt, zoontje van Gerke en Sieny Kootstra, broertje van Marleen en Stefan. Thomas Roel is geboren op 20 september 2019.

Lees verder en bekijk de foto's


OPERAASJE "BERN FAN BETHLEHEM"

Yn it lêste nûmmer fan Kruispunt stiet in stikje fan gvdh wêryn’t hy it hat oer in gedicht fan Fedde Schurer. It is skreaun nei oanlieding fan de moard op de lytse bern yn Bethlehim út Mattheüs 2. It wie te lang om it yn syn gehiel yn Kruispunt ôf te printsjen en dêrom stiet it hjir hielendal.


Een terugblik op de kinderkerk van 8 december

De kinderen konden bij de inloop een spel doen of kleuren. Daarna werd het gedicht door Marleen voorgelezen dat bij de kaars hoort. Het welkomslied werd goed meegezongen en daarna gingen we in gebed. Bij de ”joy4kids yell” werd heerlijk met de vlaggetjes gezwaaid. We zagen 2 filmpjes die horen bij het adventsproject, over Juda en Obed.

Lees verder en bekijk de foto's


Spreker Welkom Dienst wijst op genezing door goede woorden

De Flambou was tijdens alweer de tiende editie van de Welkom Dienst dan wel iets minder gevuld dan de vorige keer met publiekstrekker Kees Kraayenoord, ook tijdens deze dienst zat de kerk vol en kwam er publiek van ver buiten Surhuisterveen. De woorden van spreker Jurrien ten Brinke – die werd begeleid door de band Sera uit Drachten – waren beslist niet minder krachtig.

Lees verder en bekijk de foto's


In de Doarpstsjerke de Bonhoeffer expositie 2019

De commissie ‘Diensten Doarpstsjerke’ heeft het op haar genomen om een aantal activiteiten rond Dietrich Bonhoeffer te organiseren. De film op 19 november ‘agent of grace’ en de lezing door ds. Geert Bruinsma, de week daarop volgend, zijn goed bezocht. En dan de decembermaand: de expositie in de Doarpstsjerke wordt goed bezocht. De ene week op zaterdag en de andere week op zondag van 15.00-17.00 uur. Elke keer afgesloten met een concert of een vesper.

Lees verder en bekijk de foto's


Jeugdactiviteit: ‘The Verdict!’

Op zaterdagavond 23 november organiseerde de jeugd van de Regenboog, de Vluchtheuvel en de Protestantse Gemeente: ‘The Verdict!’ (Het vonnis) The Verdict bevatte twaalf uitdagende opdrachten verspreid over Surhuisterveen, waarbij kennis, snelheid, creativiteit en samenwerking hard nodig waren. The Verdict bracht tieners in een andere wereld waarin de (geloofs)vrijheid heel anders is.

Bekijk de foto's


Senioren koffieochtend

Op woensdagochtend 27 november konden we een groep van 53 mensen begroeten voor de koffieochtend. Dit was voor diegenen die de afgelopen maanden jarig geweest waren en 75 jaar of ouder waren geworden. Ze werden welkom geheten en Pastor Ytje Hinke Attema deed de opening. We zongen lied 82:1 en lazen daarna uit de bijbel psalm 82. Daarna ging Pastor Attema ons voor in gebed.

Lees verder en bekijk de foto's


Gedachtenisdienst 2019

Op zondag 24 november mochten we in de Flambou een indrukwekkende gedachtenisdienst meemaken. De namen van 26 gemeenteleden die ons in het afgelopen kerkelijk jaar zijn voorgegaan, werden nog eenmaal genoemd. Vervolgens werd er door de familie of door goede vrienden een kaars aangestoken.

Lees verder en bekijk de foto's


40ste verjaardag orgel De Flambou

Op 3 november 2019 is er een concert geweest ter gelegenheid van de 40ste verjaardag van het orgel in De Flambou. Onder de bezoekers ook een van de bouwers van het orgel de 84 jarige Piet Raadgever uit Vleuten. Hij was ook aanwezig bij de ingebruikname van het orgel indertijd.

Lees verder en bekijk de foto's


Gedoopt

In de morgendienst van zondag 27 oktober 2019 werden twee kinderen gedoopt. Gedoopt werden Tiemen Klaas Schingenga en Ninte Hennie de Vries. Door de kinderen van de Kindernevendienst werden diverse wensen voor de dopelingen op papier gezet.

Lees verder en bekijk de foto's


De kinderkerk op reis

Deze kinderkerk zijn wij op reis gegaan. Op reis met een vliegtuig, met een trein of met een boot? Maar ook zeker op reis door de verhalen uit de Bijbel en dat we mogen weten dat we altijd op reis mogen gaan met God. Hij reist altijd met ons mee. Voordat we gezamenlijk met elkaar beginnen zijn de kinderen al druk bezig geweest. Een filterzakje is er straks nodig om water te kleuren. Als de kaars binnen is beginnen ook wij met de kinderkerk. Tamar leest een gedichtje voor. We zingen ons openingslied en doen de yell nog een paar keer! Een vrolijk geheel met alle gekleurde vlaggetjes.

Lees verder en bekijk de foto's en video


Een geslaagde, zonnige gemeente-startzondag

Als gemeente kunnen we terugzien op een geslaagde gemeente-startzondag op 22 september jl., de ‘aftrap’ van het kerkelijk seizoen 2019-2020. Een (bijna) volle kerk, een fijne dienst, schitterende weersomstandigheden, waardoor het gezamenlijk koffiedrinken en de lunch in de open lucht achter de Kroanseal konden plaats vinden. Ook Johans fietstocht en Wabe’s kuiertocht konden nu, in tegenstelling tot vorig jaar toen het miezerig weer was, gewoon doorgaan. En in De Lantearne kon men te kust en te keur om aan diverse activiteiten deel te nemen.

Lees verder en bekijk de foto's


Nije Fryske bibeloersetting

De Ynterstsjerklike Kommisje foar de Fryske Earetsjinst (YKFE) is dwaande mei tariedingen en fûnswerving.

Wêrom in nije Fryske bibeloersetting? Dy fan no kaam yn 1978. Sûnt dy tiid is it Frysk taalgebrûk feroare en binne der nije ynsichten ûntstien yn de bibelwittenskippen. In oersetting dy't by de tiid is, helpt mei foar te kommen dat benammen jongeren de bibel net mear goed begripe.

Lês de brief fan YKFE


PKN Surhuisterveen-Boelenslaan  | info@pknsb.nl