logo
PKN Surhuisterveen-Boelenslaan
Home
Diensten
weekbrief & kerkblad
Kerkdienst Live
nieuws
Jeugdwerk
Visie
Beleidsplannen
Organisatie
Pastorale indeling
Wat te doen bij?
contact / rek.nrs
Privacy & Disclaimer
Webshop


Telt u met ons mee?

WELKOM

Welkom op de site van de Protestantse gemeente Surhuisterveen-Boelenslaan. Deze website is opgezet voor alle leden van de protestantse Gemeente Surhuisterveen-Boelenslaan en voor andere belangstellenden in en buiten Surhuisterveen-Boelenslaan. Op deze site vindt u informatie over het reilen en zeilen van onze gemeente. Mocht u naar aanleiding van al deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u mailen naar: info@pkn-surhuisterveen-boelenslaan.nl. Zoekt u namen en/of telefoonnummers voor organisatorische zaken? Zie bij Contact.Kerkdiensten uitgelicht:

13 oktober - Praisedienst: ‘Altijd aanwezig?!’

Zondagavond 13 oktober is de eerste praisedienst van dit seizoen, om 19.30 uur in De Flambou. Op deze avond is de band Focus uit Opeinde bij ons te gast en is Anne-Willem Hoekstra de spreker. Het thema van deze avond is: ‘Alti jd aanwezig?!’ Er kunnen momenten zijn in je leven dat je God dichtbij ervaart. Hij is er! Maar ook momenten dat je je sterk afvraagt, waar en of hij er is? We kijken deze avond naar een bijzonder diner voor twee, wat ons de spiegel voorhoudt.


Nije Fryske bibeloersetting

De Ynterstsjerklike Kommisje foar de Fryske Earetsjinst (YKFE) is dwaande mei tariedingen en fûnswerving.

Wêrom in nije Fryske bibeloersetting? Dy fan no kaam yn 1978. Sûnt dy tiid is it Frysk taalgebrûk feroare en binne der nije ynsichten ûntstien yn de bibelwittenskippen. In oersetting dy't by de tiid is, helpt mei foar te kommen dat benammen jongeren de bibel net mear goed begripe.

Lês de brief fan YKFE


Een geslaagde, zonnige gemeente-startzondag

Als gemeente kunnen we terugzien op een geslaagde gemeente-startzondag op 22 september jl., de ‘aftrap’ van het kerkelijk seizoen 2019-2020. Een (bijna) volle kerk, een fijne dienst, schitterende weersomstandigheden, waardoor het gezamenlijk koffiedrinken en de lunch in de open lucht achter de Kroanseal konden plaats vinden. Ook Johans fietstocht en Wabe’s kuiertocht konden nu, in tegenstelling tot vorig jaar toen het miezerig weer was, gewoon doorgaan. En in De Lantearne kon men te kust en te keur om aan diverse activiteiten deel te nemen.

Lees verder en bekijk de foto's


Joy4kids van de groepen 1 t/m 4
1 september 2019

De eerste keer na de zomervakantie hebben we een speciale kinderkerk. Het thema is: ‘We vieren feest’, n.a.v. Lucas 15 ‘de verloren munt’. De kinderen kregen een schatkistje met 9 papieren munten en 1 speciale zilveren munt. Ze mochten dit versieren.

Lees verder en bekijk de foto's


Koffieochtend 75+

Op donderdagochtend 29 augustus werd er in de Lantearne weer een koffieochtend gehouden. De mensen die in de afgelopen maanden jarig waren en 75 jaar of ouder waren geworden hadden een uitnodiging gekregen om dit samen met dominee Wabe Jan van Dijk en pastor Ytje Hinke Attema te vieren. Het was een gezellige ochtend met in totaal 45 personen.

Lees verder en bekijk de foto's


Bevestiging Hotske Paulusma-Rinsema

In de morgendienst van zondag 25 augustus jl. is Hotske Paulusma-Rinsema bevestigd tot ouderling. Zij gaat werken in het ouderenpastoraat. De dienst werd geleid door ds. Wabe Jan van Dijk, terwijl Caroline van der Laan de samenzang begeleidde. Ouderling van dienst was Wilma Weening.

Lees verder en bekijk de foto's


Ministrycursus

In steeds meer kerken wordt regelmatig tijdens of na de diensten ministry aangeboden. Dat betekent dat gemeenteleden voor zich kunnen laten bidden. De letterlijke vertaling van het woord ‘ministry’ is ‘bediening’.

Op zaterdag 2 en zaterdag 16 november 2019 organiseert de PKN-gemeente Surhuisterveen-Boelenslaan in samenwerking met Stichting Revelation, een interkerkelijke ministrycursus. We nodigen je van harte uit om je aan te melden.

Lees verder voor meer informatie.


VERWIJZINGEN:


Website Protestanse Kerk Nederland


PKN classis Buitenpost


Kruspunt.nl (Frysk)


Bijbel op internet


Vakanties met aandacht

Beamer en regels

Together4Him
 


Grafpoëzie Surhuisterveen

 

PKN Surhuisterveen-Boelenslaan  | info@pkn-surhuisterveen-boelenslaan.nl